Metody pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

Metody pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

Pracujesz z dziećmi u których zauważasz niepokojące milczenie w sytuacjach społecznie stresujących, podczas gdy bez ekspozycji społecznej są w stanie rozmawiać długie godziny?
Uwaga! Może to być objaw mutyzmu wybiórczego! Nie ignoruj go, z tego się nie wyrasta!
Ten kurs pokaże Ci jak pracować z dzieckiem cierpiącym na mutyzm wybiórczy.

Zamówienie

Bezpłatny

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea